Dafabet World Pool Masters 2021 -- Sneaky Pete Mafia -- Alexander Kazakis Wins!Finals:

*****

Alexander Kazakis: 9